برای تادیب نفس
56 بازدید
محل نشر: مجموعه مقالات کنگره ایت الله ملکی تبریزی سال 76
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این مقاله به شرح نامه عارف بالله ایت الله ملکی تبریزی به مرحوم ایت الله غروی اصفهانی میباشدومستقلا هم درسال 1388به چاب رسید